اطلاعات تماس

دفتر گوهردشت
دفتر کمالشهر
دفتر گلشهر

ثبت درخواست تعمیرات

دستگاه

برند

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۰:۱۰

ثبت درخواست تعمیرات

درخواست شما با موفقیت ثبت شد شماره سفارش :

در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.

آرسا سرویس نمایندگی کرج

نمایندگی تعمیر لوازم خانگی یخچال ساید لباسشویی کولرگازی ظرفشویی فریزر مایکروفر آبسردکن

دفتر گوهردشت
دفتر کمالشهر
دفتر گلشهر

نمایندگی تعمیر یخچال در کرج | آرساسرویس

نمایندگی تعمیر یخچال در کرج . آرسا سرویس نمایندگی مجاز تعمیرات یخچال، یخچال فریزر، فریزر و ساید بای یاید در سراسر استان البرز.
لیست برندهای قابل پشتیبانی :

 • نمایندگی تعمیر یخچال پارس
  نمایندگی تعمیر یخچال پارس

   

  نمایندگی تعمیر یخچال پارس

  نمایندگی تعمیر ساید پارس

  نمایندگی تعمیر فریزر پارس

 • نمایندگی تعمیر یخچال الکترواستیل
  نمایندگی تعمیر یخچال الکترواستیل

   

  نمایندگی تعمیر یخچال الکترواستیل

  نمایندگی تعمیر ساید الکترواستیل

  نمایندگی تعمیر فریزر الکترواستیل

 • نمایندگی تعمیر یخچال فیلور
  نمایندگی تعمیر یخچال فیلور

   

  نمایندگی تعمیر یخچال فیلور

  نمایندگی تعمیر ساید فیلور

  نمایندگی تعمیر فریزر فیلور

 • نمایندگی تعمیر یخچال یخساران
  نمایندگی تعمیر یخچال یخساران

   

  نمایندگی تعمیر یخچال یخساران

  نمایندگی تعمیر ساید یخساران

  نمایندگی تعمیر فریزر یخساران

 • نمایندگی تعمیر یخچال هیمالیا
  نمایندگی تعمیر یخچال هیمالیا

   

  نمایندگی تعمیر یخچال هیمالیا

  نمایندگی تعمیر ساید هیمالیا

  نمایندگی تعمیر فریزر هیمالیا

 • نمایندگی تعمیر یخچال کندی
  نمایندگی تعمیر یخچال کندی

   

  نمایندگی تعمیر یخچال کندی

  نمایندگی تعمیر ساید کندی

  نمایندگی تعمیر فریزر کندی

 • نمایندگی تعمیر یخچال کنوود
  نمایندگی تعمیر یخچال کنوود

   

  نمایندگی تعمیر یخچال کنوود

  نمایندگی تعمیر ساید کنوود

  نمایندگی تعمیر فریزر کنوود

 • نمایندگی تعمیر یخچال ال جی
  نمایندگی تعمیر یخچال ال جی

   

  نمایندگی تعمیر یخچال ال جی

  نمایندگی تعمیر ساید ال جی

  نمایندگی تعمیر فریزر ال جی

 • نمایندگی تعمیر یخچال سامسونگ
  نمایندگی تعمیر یخچال سامسونگ

   

  نمایندگی تعمیر یخچال سامسونگ

  نمایندگی تعمیر ساید سامسونگ

  نمایندگی تعمیر فریزر سامسونگ

 • نمایندگی تعمیر یخچال اسنوا
  نمایندگی تعمیر یخچال اسنوا

   

  نمایندگی تعمیر یخچال اسنوا

  نمایندگی تعمیر ساید اسنوا

  نمایندگی تعمیر فریزر اسنوا

 • نمایندگی تعمیر یخچال پاکشوما
  نمایندگی تعمیر یخچال پاکشوما

   

  نمایندگی تعمیر یخچال پاکشوما

  نمایندگی تعمیر ساید پاکشوما

  نمایندگی تعمیر فریزر پاکشوما

 • نمایندگی تعمیر یخچال قندیل
  نمایندگی تعمیر یخچال قندیل

   

  نمایندگی تعمیر یخچال قندیل

  نمایندگی تعمیر ساید قندیل

  نمایندگی تعمیر فریزر قندیل

 • نمایندگی تعمیر یخچال نگین
  نمایندگی تعمیر یخچال نگین

   

  نمایندگی تعمیر یخچال نگین

  نمایندگی تعمیر ساید نگین

  نمایندگی تعمیر فریزر نگین

 • نمایندگی تعمیر یخچال دوو
  نمایندگی تعمیر یخچال دوو

   

  نمایندگی تعمیر یخچال دوو

  نمایندگی تعمیر ساید دوو

  نمایندگی تعمیر فریزر دوو

 • نمایندگی تعمیر یخچال امرسان
  نمایندگی تعمیر یخچال امرسان

   

  نمایندگی تعمیر یخچال امرسان

  نمایندگی تعمیر ساید امرسان

  نمایندگی تعمیر فریزر امرسان

 • نمایندگی تعمیر یخچال برفاب
  نمایندگی تعمیر یخچال برفاب

   

  نمایندگی تعمیر یخچال برفاب

  نمایندگی تعمیر ساید برفاب

  نمایندگی تعمیر فریزر برفاب

 • نمایندگی تعمیر یخچال ویرپول
  نمایندگی تعمیر یخچال ویرپول

   

  نمایندگی تعمیر یخچال ویرپول

  نمایندگی تعمیر ساید ویرپول

  نمایندگی تعمیر فریزر ویرپول

 • نمایندگی تعمیر یخچال الکتریک
  نمایندگی تعمیر یخچال جنرال الکتریک

   

  نمایندگی تعمیر یخچال جنرال الکتریک

  نمایندگی تعمیر ساید جنرال الکتریک

  نمایندگی تعمیر فریزر جنرال الکتریک

 • نمایندگی تعمیر یخچال جنرال استیل
  نمایندگی تعمیر یخچال جنرال استیل

   

  نمایندگی تعمیر یخچال جنرال استیل

  نمایندگی تعمیر ساید جنرال استیل

  نمایندگی تعمیر فریزر جنرال استیل

 • نمایندگی تعمیر یخچال حایر
  نمایندگی تعمیر یخچال حایر

   

  نمایندگی تعمیر یخچال حایر

  نمایندگی تعمیر ساید حایر

  نمایندگی تعمیر فریزر حایر

 • نمایندگی تعمیر یخچال هاردستون
  نمایندگی تعمیر یخچال هاردستون

   

  نمایندگی تعمیر یخچال هاردستون

  نمایندگی تعمیر ساید هاردستون

  نمایندگی تعمیر فریزر هاردستون

 • نمایندگی تعمیر یخچال اریستون
  نمایندگی تعمیر یخچال اریستون

   

  نمایندگی تعمیر یخچال اریستون

  نمایندگی تعمیر ساید اریستون

  نمایندگی تعمیر فریزر اریستون

 • نمایندگی تعمیر یخچال سپهرالکتریک
  نمایندگی تعمیر یخچال سپهرالکتریک

   

  نمایندگی تعمیر یخچال سپهرالکتریک

  نمایندگی تعمیر ساید سپهرالکتریک

  نمایندگی تعمیر فریزر سپهرالکتریک

 • نمایندگی تعمیر یخچال بوش
  نمایندگی تعمیر یخچال بوش

   

  نمایندگی تعمیر یخچال بوش

  نمایندگی تعمیر ساید بوش

  نمایندگی تعمیر فریزر بوش

 • نمایندگی تعمیر یخچال زیمنس
  نمایندگی تعمیر یخچال زیمنس

   

  نمایندگی تعمیر یخچال زیمنس

  نمایندگی تعمیر ساید زیمنس

  نمایندگی تعمیر فریزر زیمنس

 • نمایندگی تعمیر یخچال ارج
  نمایندگی تعمیر یخچال ارج

   

  نمایندگی تعمیر یخچال ارج

  نمایندگی تعمیر ساید ارج

  نمایندگی تعمیر فریزر ارج

 • نمایندگی تعمیر یخچال زیرووات
  نمایندگی تعمیر یخچال زیرووات

   

  نمایندگی تعمیر یخچال زیرووات

  نمایندگی تعمیر ساید زیرووات

  نمایندگی تعمیر فریزر زیرووات

 • نمایندگی تعمیر یخچال بکو
  نمایندگی تعمیر یخچال بکو

   

  نمایندگی تعمیر یخچال بکو

  نمایندگی تعمیر ساید بکو

  نمایندگی تعمیر فریزر بکو

 • نمایندگی تعمیر یخچال مدیا
  نمایندگی تعمیر یخچال مدیا

   

  نمایندگی تعمیر یخچال مدیا

  نمایندگی تعمیر ساید مدیا

  نمایندگی تعمیر فریزر مدیا

 • نمایندگی تعمیر یخچال سیلوان
  نمایندگی تعمیر یخچال سیلوان

   

  نمایندگی تعمیر یخچال سیلوان

  نمایندگی تعمیر ساید سیلوان

  نمایندگی تعمیر فریزر سیلوان

 • نمایندگی تعمیر یخچال سایوان
  نمایندگی تعمیر یخچال سایوان

   

  نمایندگی تعمیر یخچال سایوان

  نمایندگی تعمیر ساید سایوان

  نمایندگی تعمیر فریزر سایوان

 • نمایندگی تعمیر یخچال آزمایش
  نمایندگی تعمیر یخچال آزمایش

   

  نمایندگی تعمیر یخچال آزمایش

  نمایندگی تعمیر ساید آزمایش

  نمایندگی تعمیر فریزر آزمایش

 • نمایندگی تعمیر یخچال مجیک
  نمایندگی تعمیر یخچال مجیک

   

  نمایندگی تعمیر یخچال مجیک

  نمایندگی تعمیر ساید مجیک

  نمایندگی تعمیر فریزر مجیک

 • نمایندگی تعمیر یخچال هایسنس
  نمایندگی تعمیر یخچال هایسنس

   

  نمایندگی تعمیر یخچال هایسنس

  نمایندگی تعمیر ساید هایسنس

  نمایندگی تعمیر فریزر هایسنس

پوشش سراسری استان البرز

آرسا سرویس در نزدیکی شماست

 • کرج مرکزی
 • فردیس
 • گوهردشت
 • عظیمیه
 • گلشهر
 • مهرشهر
 • حصارک
 • کمالشهر
 • هشتگرد
 • شهرجدید
 • خرمدشت
 • برغان
 • مهرویلا
 • جهانشهر
 • دهقان ویلا
 • حسن آباد
 • محمدشهر
 • کیانمهر

 

نمایندگی تعمیر یخچال در کرج

تعمیرات لوازم خانگی , تعمیر لباسشویی , تعمیر یخچال , تعمیر فریزر , تعمیر ظرفشویی , تعمیر ساید بای کولرگازی
امتیاز دهی
5 براساس 10 رای
خدمات
تعمیر لوازم خانگی پوشش سراسری کشور
نام سرویس دهنده

آرسا سرویس
ایران,Iran — Alborz (کرج)
02634607652
120000
مکان
استان البرز کرج استان تهران
توضیحات
آرساسرویس خدمات تخصصی تعمیرات لوازم خانگی